Met de organisatie van de  beschermde tocht “Dwars door de Westhoek”  start  wandelclub De Westhoekstappers zijn

wandelseizoen.  Gezien de Vlamertingse vereniging in 2017 zijn 30e verjaardag viert, mag gewag gemaakt worden van

een jubileumtocht.

Starten kan in het OC van Vlamertinge vanaf 7 uur voor een afstand van 6-12-18-24 of 30 km.  De parcoursmeesters

hebben ook dit jaar met uiterste zorg een aantal wandellussen uitgewerkt.  Aan de hand van een korte beschrijving

willen we iedereen warm maken om aan deze klassieker deel te nemen.

Eens de startzaal verlaten, stappen de 6 km wandelaars voor een lus rond de Pottebrekersgemeente. 

“Het hoekje”, een soort gehucht tussen

Vlamertinge en Poperinge heeft zijn naam te

danken aan een eertijds gevestigd café op

deze locatie.  Het imposante gebouw dat

oorspronkelijk als hoppemagazijn dienst

deed, heeft gelukkig een nieuwe bestemming

gekregen.

Na het dwarsen van de ringweg krijg je zicht op het Heuvelland met zijn respectievelijke heuvels.  De meest bekende is

uiteraard de Kemmelberg die er met kop en schouder bovenuit steekt.

Ter hoogte van de Bellestraat kun

je mits een paar honderd meter

extra af te leggen het

“Vlamertinghe New Military

Cemetery” bezoeken, een

prachtig gelegen militaire

begraafplaats daterend uit WOI.

Via de Du Parc wijk, een recente  verkaveling waar de prachtige bestaande hoeve wordt geïntegreerd in het nieuwe

concept, gaat het richting kasteel. 

De Westhoekstappers prijzen

zich gelukkig om ieder jaar van

dit juweeltje, wat het

kasteeldomein is, te mogen

gebruik maken om hun tocht dat

vleugje extra cachet te geven. 

Na een lus doorheen dit pareltje, dat

tijdens de beide wereldoorlogen

meermaals voor militaire doeleinden

werd gebruikt en bijgevolg averij

opliep, gaat het, gebruik makend

van de fraaie wegel langsheen RVT

Wintershove, terug naar de

startzaal.

Wie koos voor één van de overige afstanden stapt ter hoogte van “het hoekje” richting Brandhoek.  Via landelijke

wegen, met zicht op de heuvelruggen van het West-Vlaamse en Noord-Franse heuvelland kom je terecht in het kerkje

van de Brandhoek. 

In 1960 opgetrokken als hulpkerk

wordt deze locatie buiten

liturgische plechtigheden af en

toe gebruikt voor andere

doeleinden.  De Heilige

Familiekerk, nog volledig

authentiek en voorzien van de

originele inboedel, doet reeds

voor de 2e keer dienst als

rustpost voor deze tocht.  Van

een unicum gesproken.

Na een vrome rust stappen de 12 en 18 km wandelaars, gebruik makend van de verharde weg, doorheen de

Galgebossen.

Niemand kan zich voorstellen dat in dit gebied, vol natuurpracht en rustgevende stilte, tot in de vroege jaren 1700

letterlijk galgen klaarstonden voor de veroordeelden.  De laatste eeuwen maakten die galgen gelukkig plaats voor fauna

en flora en werden stukken landbouwgrond omgevormd en bijgevoegd als bos.

Terwijl de 18 km naar buurgemeente Elverdinge doorstapt, begeeft de 12 km zich richting kasteeldomein Du Parc waar

zij aansluiting maken met de kleinste afstand.  De Hospitaalstraat, die hen naar het domein leidt, dankt zijn naam aan

een veldhospitaal dat  hier tijdens WOI gevestigd was.  Een militaire begraafplaats is de stille resterende getuige van

deze plaatsbepaling. 

Via een pad kun je de 

afgelegen begraafplaats 

bezoeken. 

De 18 km splitst zich dus af en via dreven en weidepaden gaat het naar Elverdinge.  De fauna en flora spelen ook hier

hun troeven uit.

Op de hoek van de Veurnseweg en het d'Ennetièresplein

bevindt zich het standbeeld van Georges Van Eeckhoutte. 

Als weesjongen kwam hij op 34-jarige leeftijd  van Bredene

naar Elverdinge. Beter gekend als “klein ventje” werd hij in

1945 door de zusters opgevangen en helend van ziekte en

immobiliteit groeide hij er op in het rustoord. Geïnspireerd

door deze bijzondere dorpsfiguur schreef kleinkunstenaar

Willem Vermandere het lied met de toepasselijke titel “klein

ventje van Elverdinge”.

In de Vlamertingestraat krijg je zicht op het kasteel van Elverdinge.  Na verwoesting in WOI werd dit kasteel volledig

opnieuw heropgebouwd in Franse renaissancestijl.  Het prachtige kasteel is jammer genoeg niet toegankelijk doch wel

zichtbaar vanaf de rijweg.  Recht tegenover de ingangspoort van het kasteel ligt de fantastische kasteeldreef.

Wat verder stuiten we op

Vermeulens molen.  In de regio

ook bekend als de Stenen

Molen was deze molen

oorspronkelijk gebouwd in hout.

Pas in 1843 werd deze

korenmolen/oliemolen in steen

heropgebouwd.

Den Elver voorziet in een rustpost.  Het

nieuwe OC werd recent (2014) officieel

geopend,  dit als vervanger van de vroegere

Parkzaal.

Na het versterken van de inwendige mens is het voor de 18 km tijd om de laatste lus aan te vatten.  Via de

Hospitaalstraat krijgt men aansluiting met de 12 km.  In tegenstelling tot deze 12 km wordt er doorheen het kasteelpark

gestapt.  Alvorens terug naar de startzaal te stappen dwarsen we nog even de Kemmelbeek.  Na een aantal hevige

overstromingen in en om Vlamertinge werd een waterspaarbekken aangelegd teneinde het overtollige water te bufferen

bij hevige regenval.

Vanuit rustpost de Brandhoek maken de 24 en 30 km wandelaars een extra lus doorheen het Galgebos.  Een prachtige

lus van dik 6 km, voor het grote deel op onverharde paden, doorspekt van bos en natuur.

Terug aangekomen in het kerkje sluiten deze afstanden aan met 12 en 18 km om zich ook naar Elverdinge te begeven.

Na ook daar van een verdiende rust te hebben genoten maakt de 30 km hier een extra lus van een 6-tal kilometer. 

Dwepend met de grenzen van de Ieperse deelgemeenten Elverdinge, Vlamertinge en Brielen wordt er gewandeld in

agrarisch gebied, om aangekomen in de Elver, terug aan te sluiten met de andere afstanden en zo terug naar de

startzaal te trekken.

Eens terug in de startzaal kan je nog even genieten van een koffie met gebak, een Westhoekstappers-aperitiefje  of

een Hommelbiertje, het lokale streekbier bij uitstek.  En vergeet vooral je getrouwheidskaart niet te versieren.  Wie in

2017 aan de 3 tochten van organiserende club De Westhoekstappers deelneemt, ontvangt op het einde een mooi

geschenk!

Home Ontstaan Bestuur Lidmaatschap Ledeninfo Uitslagen Fotoalbum Tochtinfo Contact

Dwars door de Westhoek

Zondag 12 maart 2017- Ontmoetingscentrum, Poperingseweg 483 Vlamertinge

Info: Vangheluwe Dirk   057/200131

Webmaster   Debey  Jean-Pierre

Vlamertinge is te bereiken via A19 afrit Ieper - Noord.   Vervolgens marspijlen volgen. Met de trein tot Ieper en verder

met de lijn (lijn 60 Ieper - Poperinge) of belbus.

Routebeschrijving naar startzaal.

                                                                                   (Klik op plan)